Dhammalives สถานีวิทยุ ธรรมะไลฟ์ เสียงธรรมนำชีวิต

 

   

ค้นหา
ดู: 1758|ตอบ: 0
go

เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินสร้างวัด

Rank: 1

โพสต์เมื่อ 2016-4-21 22:42 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

คนเราเกิดมาก็เพื่อทำพระนิพพานให้แจ้ง
และแสวงบุญสร้างบารมีให้เต็ม


ขอเชิญร่วมบุญมหากุศลซื้อที่ดินสร้างวัดและศาลาโรงพักฉันท์

ณ ที่พักสงฆ์ศรีสอนธรรม บ้านโพนแพง ตำบลพระซอง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
ขอเชิญเจริญศรัทธาสาธุชนผู้ปรารถนาสร้างทานบารมี ต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ดำรงสืบไป
สร้างบุญใหญ่ให้แก่ตนได้เข้าถึงอานิสงส์สูงสุด โอกาสบุญยิ่งใหญ่ที่หาทำได้ยาก

ด้วยคณะศรัทธาญาติธรรมกัลยาณมิตร ได้มีจิตศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศานา โดยมีคุณสอน และมารดาชื่อศรี ได้ถวายที่ดินจำนวน ๕ ไร่ ครั้งที่1 ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559. ครั้งที่2 ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 เพื่อสร้างวัด ในเขตบ้านโพนแพง ตำบลพระซอง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม แต่ถ้าจะขึ้นทะเบียนเพื่อสร้างวัดให้ถูกต้องเราจะต้องมีที่ดินตั้งแต่ ๖ ไร่ขึ้นไป
ณ ตอนนี้มีผู้ต้องการขายที่ดินให้อีก ๑ ไร่ ในราคาครึ่งต่อครึ่ง คือถวายวัดครึ่งหนึ่ง และขายครึ่งหนึ่ง ในจำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท และทางวัดต้องการสร้างศาลาโรงฉันท์ด้วย
อาตมาภาพจึงขอเชิญชวนกัลยาณมิตรผู้ใจบุญทุกท่านได้ร่วมทำบุญในคราวครั้งนี้ด้วยกัน
ร่วมบริจาคซื้อที่ดินถวายวัดได้ที่ พระใบฎีกาทรัพย์ชนะชัย ธีรธมฺโม บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขานาแก 421-0-30763-7
โทร >> 086-861-0962
อานิสงส์ในการซื้อที่ดินถวายวัด
การถวายที่ดินไว้ในบวรพุทธศาสนานั้นนับว่าเป็นการทำบุญใน  ฝ่ายวัตถุทานที่มีอานิสงส์มาก และผู้ที่ทำบุญถวายที่ดินนี้นับว่า  เป็นผู้ที่มีความฉลาดและโชคดีเป็นอย่างยิ่ง  ด้วยเพราะผลทุกอย่างที่จะบังเกิดขึ้นหลังจากนี้ ไม่ว่าจะเป็น กุฏิ โบสถ์  วิหาร หรือแม้แต่พระพุทธรูปทุกๆองค์ในวัด  ตลอดจนผลแห่งธรรมทั้งปวงที่จะเกิดขึ้นในศาสนส  ถานหลังจากที่ได้ซื้อที่ดินถวายนี้  ผู้นั้นจะได้รับผลแห่งกุศลดังกล่าวทั้งหมด  เพราะทุกอย่างล้วนปลูกสร้างหรือบังเกิดมีขึ้นได้ก็ด้วยผืนแผ่นดินที่เราได้  เป็นผู้สร้างถวาย  โดยเฉพาะเมื่อสถานที่แห่งนั้นได้เป็นสถานที่เป็นเหตุปัจจัย  แห่งการสร้างสาธุชน และเป็นเหตุให้บังเกิดพระอริยะบุคคล  อันมีพระโสดาบันเป็นต้น ตลอดจนถึงพระอรหันต์เป็นที่สุดแล้วนั้น  ผู้ที่มีส่วนร่วมในการซื้อที่ดินถวายในบวรพุทธศาสนาแห่งนั้นก็จักได้รับ  อานิสงส์ดังกล่าวด้วย  ยังจะเป็นบุญหนุนนำทำให้ผู้นั้นเจริญด้วยทางโลกและทางธรรมยิ่งๆขึ้นไป  หากจักปราถนาพระนิพพานในปัจจุบันชาติ  หากผู้นั้นสามารถทำกำลังใจเต็มบริบูรณ์ทั้ง 10 ประการแล้ว  การหวังซึ่งพระนิพพานในปัจจุบันชาติก็มิใช่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้
  จึงจักได้ขอกล่าวอานิสงส์ส่วนหนึ่ง  อันจะบังเกิดจากการได้ถวายที่ดินเพื่อสร้างวัดหรือสถานที่สำหรับปฎิบัติธรรม  ให้สาธุชนทั้งหลายได้มาทำความดี ทั้งการทำทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา  เพื่อเป็นกำลังใจแก่ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ดังได้เรียบเรียงมาดังนี้

- จักได้เกิดในถิ่นที่เป็นปฎิรูปเทส เหมาะแก่การทำความดี สร้างบุญบารมีให้ยิ่งๆขึ้นไป
- ทำให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรือง ไม่มีตกต่ำ
- มีความรื่นรมย์ทั้งในโลกมนุษย์และเทวโลก
- ปรารถนาสิ่งใดที่เป็นบุญกุศล ย่อมสำเร็จได้โดยง่าย เป็นอัศจรรย์
- ได้รูปกายที่สวยงาม เพียบพร้อมบริบูรณ์ด้วย รูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ และคุณสมบัติ
- ได้เป็นเทวดาที่มีศักดิ์ยิ่งใหญ่ มีทิพยสมบัติที่รุ่งเรือง ตลอดจนมีทิพยวิมานอันใหญ่โต และมีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาล
- มีความสง่างามเป็นที่เคารพนับถือศัรทธาของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย
- มีพร้อมด้วยสุข 3 ประการ เข้าถึงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้โดยง่ายและมีพระนิพพานเป็นที่ตั้งโดย ไม่เนิ่นช้า
- จะได้เป็นใหญ่เป็นโต เป็นผู้ปกครองแผ่นดินหรือผู้บริหารประเทศ  เกิดในภายภาคหน้าจะมีที่ดินเป็นของตนเอง และเป็นที่ดินที่มีทำเลดี  เป็นที่ต้องการของคนทั้งหลาย เราจะไม่ต้องเร่ร่อน ไม่อดอยาก
-  ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนแผ่นดินนั้นก็จะเจริญงอกงาม  เหมาะแก่การประกอบสัมมาชีพตามปรารถนา เป็นทำเลดีค้าขายก้าวหน้า  ปลูกพืชให้ดอกให้ผลงอกงามกว่าที่ใดๆ
-  เป็นกุศลหนุนนำทำให้เกิดการบรรเทากรรม ให้กับผู้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน  ต้องเช่าเขา ถูกเขาโกงที่ หรือเกิดมาชาตินี้ต้องมาอยู่ที่แออัดคับแคบ  แย่งกันอยู่ แย่งกันใช้

แก้กรรมให้กับผู้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ต้องเช่าเขา ถูกเขาโกงที่ หรือเกิดมาชาตินี้ต้องมาอยู่ที่แออัดคับแคบ แย่งกันอยู่ แย่งกันใช้
หมายเหตุ ทั้งนี้ยังมิได้แจกแจงผลบุญที่จะทำให้บังเกิดในสวรรค์ภูมิ  และสุขคติภูมิต่างๆนับจำนวนกัปป์ไม่ถ้วน ตลอดจนทิพย์สมบัติอีกมากมาย  ซึ่งเป็นผลแห่ง ทั้ง สังฆทาน วิหารทาน และธรรมทาน  อันจะบังเกิดขึ้นจากการถวายที่ดินนี้เป็นเหตุอีกนานัปประการ

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

dhammalives!

GMT+8, 2019-6-25 04:13 , Processed in 0.037996 second(s), 11 queries .

Powered by Discuz! X1.5 This website Design by Thaigraph.com

© 2001-2010 Comsenz Inc. Thai Language by DiscuzThai! Team.